Huurvoorwaarden

 

Huurvoorwaarden en identificatie:

1. Voor het huren van een trike dient u minimaal 24 jaar te zijn, en 2 jaar in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs B.

2. U dient 2 legitimatiebewijzen te tonen: een geldig paspoort (of ID-kaart) en het rijbewijs. Hiervan worden kopieën gemaakt.

3. Bij huren dient een borgsom te worden voldaan van € 500,- + het complete huurbedrag . De borgsom en het huurbedrag dient contant te worden betaald, dus niet pinnen.                  
    Er is een pinautomaat op 500 meter afstand. Bij het in goede staat terugbrengen van de trike ontvangt u de borgsom terug.             

Algemeen:

4. De huurperiode loopt volgens afspraak: ZIE HUUROVEREENKOMST. 
    Indien de trike niet tijdig wordt terug gebracht (voor 19.00 uur) met een overschrijding van 15 minuten zijn wij genoodzaakt voor elk uur €50,- in rekening te brengen.


5. Bij het opzettelijk toebrengen van schade aan het voertuig, worden de nodige reparatiedagen bij de huurder in rekening gebracht als extra huurdagen minus 10% van het
    huurbedrag per dag. 

6. Bij reserveringen van een trike wordt per dag € 50,- in rekening gebracht vooruit te betalen op ABN AMRO Nr. 42.78.97.890 t.n.v. trike4touring met datum.
    Zodra het geld  op de rekening staat is de reservering geboekt (wordt verrekend met huurbedrag).
    Binnen zeven dagen voor aanvang is geen retournering meer mogelijk met uitzondering  van overleg en op basis van beschikbaarheid


7. De brandstof ( euro 95 ) is voor kosten van de huurder. U krijgt een volle tank mee en dient de trike weer met een volle tank af te leveren. Indien dit niet het geval is, wordt
    € 75,-- in rekening gebracht. Ongeacht de hoeveelheid liters die er in gaan. 

8. Er mag met de trike alleen op verharde wegen gereden worden.

9. De huurder is aansprakelijk voor schade door verkeerd gebruik van de trike.

10.Verkeersovertredingen gemaakt tijdens de huurperiode zijn geheel voor rekening van de huurder. Met een toeslag van € 10,00 administratie kosten.

11.Trike4touring is geenszins aansprakelijk voor schade aan goederen en /of personen. Het huren is geheel voor eigen risico.

12.Bij gebruik van alcohol, drugs of medicijnen die de rijvaardigheid beïnvloeden, kan bij schade het totale schadebedrag worden verhaald op de huurder.

13.Bij het ophalen van de trike krijgt de huurder / bestuurder uitleg van Trike4touring . Alleen zij die uitleg hebben gehad mogen de trike besturen.

14.Het is verboden het voertuig na zonsondergang tot zonsopgang te parkeren langs de openbare weg. i.v.m. diefstal, vernieling etc. 
    Om schade door derden te voorkomen, moet u bij parkeren de trike altijd binnen uw gezichtsveld houden, en de sleutel uit het contact halen.
    En de bijgeleverde sloten gebruiken. 

Helmplicht

15.Per januari 2002 geldt een helmplicht tenzij de trike goedgekeurde gordels heeft. Bij Trike4touring hebben alle trike’s goedgekeurde gordels voor en achter.
    Ondanks de gordels vertrekken alle gebruikers van de trike met een helm, a € 5.00 per dag. De huurder heeft zelf de keuze onderweg de helm te dragen of niet.
    Eigen helm wordt toegestaan als u deze bij u heeft.

Schade:

16.In geval van schade ontstaan door een ongeval, wordt altijd door de huurder de politie ingeschakeld.
    Deze zal de schuldvraag beantwoorden en dit vastleggen in een bindend proces-verbaal voor alle betrokkenen .
    De huurder is verplicht om foto’s te maken en het schadeformulier volledig invullen ( ZIE BIJGELEVERDE MAP).
    Indien de huurder verzuimt om de politie in een dergelijke situatie in te schakelen, is de huurder altijd aansprakelijk voor het gehele schadebedrag.
    Bij een ongeval waarbij schade ontstaat aan het voertuig, schakelt de huurder / bestuurder altijd de politie in, zodat deze de ongevalsituatie kan vastleggen en de schuldvraag kan vaststellen.
    Bij nalaten hiervan wordt het hele schadebedrag verhaald op de huurder. Het door de politie opgemaakte proces-verbaal is bindend voor beide partijen. 

Pech onderweg: 

17.U dient bij pech de ANWB te bellen. Kleine onderdelen zijn bij de trike meegeleverd. Het is niet toegestaan om zonder toestemming van Trike4touring reparaties te verrichten.
    Ook dient de huurder altijd contact op nemen met trike4touring ( 06 20903396 ) of 023 5581856 of 06 51949666 

Verzekering: 

18.De trike is all risk verzekerd met een borg van € 500,00

Ontbinding van de huur: 

19.De verhuurder is ten aller tijde gerechtigd de huurovereenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te beëindigen.
    En zich weer in het bezit te stellen van de trike bij het niet naleven van de voorwaarden en regels van de huurovereenkomst. 

 

 Tot slot wenst Trike4touring u een onvergetelijke dag toe.  

Routeplanner

Vul uw adres in voor de routeplanner naar Trike4TouringNieuwsbrief